Our Team

Reading Time: <1 Minutes.

Editors

syed azhar farhan
SYED AZHAR FARHAN

MUHAMMED IBRAHIM

JUNAID AHMED

Writers

NABEELA FATHIMA
alishan-avatar
ALISHAN SABA
IMROZ FAHEEM ALAM
GURDEV KAUR
arfaa-avatar
SYEDA ARFAA
afreen-avatar
AFREEN MEERAN
shaima-avatar
SHAIMA ABDUL RAHIM